Τρόποι Χορηγίας

Τρόποι Χορηγίας

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣΧΟΡΗΓΟΣΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣΔΩΡΟΘΕΤΗΣ
6.000€ και άνω3.000€ και άνω1.500€ και άνω ή 1.000€
σε υλικά & 500€ και άνω
500€-1.000€ ή σε υλικά στη
διοργάνωση του αγώνα
300€ ή δώρα αξίας 300€ και άνω
Εμφάνιση στη σελίδα της διοργάνωσης
Banner 2μ.x 0,80εκ. στο χώρο
εκκίνησης-τερματισμού
12 banner6 banner3 banner2 banner1 banner
Banner στη διαδρομή του αγώνα12 banner6 banner3 banner2 banner1 banner
Logo στην αψίδα εκκίνησης-τερματισμού √ √   
Σημαίες στο βάθρο απονομών2    
Σημαίες στη διαδρομή126321
Εμφάνιση στην επίσημη αφίσα του αγώνα   
Εμφάνιση στο φυλλάδιο του αγώνα 
Περίπτερο στο χώρο του αγώνα (expo)
Εμφάνιση στα δελτία τύπου   
Εμφάνιση στο banner πίσω από το
βάθρο απονομών
   
Εμφάνιση σε banner στις πλαϊνές πλευρές
του βάθρου
Εμφάνιση στη συνέντευξη τύπου   
Διαφήμιση μέσα από τα δώρα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: kalofiris.nikos@gmail.com 

www.ursatrail.gr

Τηλ. Καλοφύρης Νίκος 6944472263