ULTRA Ursa Trail 100k

Κανονισμοί Αγώνων ULTRA Ursa Trail 100km και TEAM RACE ULTRA Ursa Trail 100km

 1.  ΓΕΝΙΚΑ: Πρόκειται για έναν ορεινό αγώνα τρεξίματος απόστασης 100χλμ. με 5.700 υψομετρική διαφορά που από το 2020 αποκτά παράλληλα και την ομαδική εκδοχή του (TEAM RACE), στην οποία τρεις αθλητές, ανεξαρτήτως φύλου, θα μοιραστούν την απόσταση των 100χλμ. O πρώτος αθλητής θα τρέξει 38χλμ. (Μέτσοβο-Βωβούσα) με θετική υψομετρική διαφορά 1.660μ και 1.810μ αρνητική , ο δεύτερος αθλητής θα διανύσει 30χλμ (Βωβούσα-Μηλιά) με 1.720μ θετική υψομετρική διαφορά και 1.525μ αρνητική και ο τρίτος αθλητής θα καλύψει 32χλμ. (Μηλιά-Μέτσοβο) με 2.220μ θετική υψομετρική διαφορά και 2.270μ αρνητική. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
 2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο αγώνας Ultra Ursa Trail 100χλμ. θα διεξαχθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 2020. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνει στη κεντρική πλατεία Μετσόβου και θα δοθεί στις 6 το πρωί.
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 20οέτος της ηλικίας κι έχουν τερματίσει τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον σε δύο αγώνες  40χλμ. με ελάχιστο όριο βαθμών τους 130 (πχ. Ursa Trail 40χλμ+2.700μ.=67 βαθμοί, Zagori 44χλμ.+2.600μ.=70 βαθμοί, Olympus Marathon 44χλμ.+3.200μ.=76 βαθμοί). Για τον ομαδικό αγώνα (TEAM RACE) τα κριτήρια συμμετοχής είναι ίδια με αυτά που ισχύουν για το Ursa Trail 40km.
 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Η διαδρομή του αγώνα ακολουθεί κατά κύριο λόγω μονοπάτια σηματοδοτημένα. Επιπλέον πρόσκαιρη σηματοδότηση τοποθετείται τις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη.
  Η χιλιομετρική απόσταση του αγώνα είναι:100χλμ. με 5.700μ. υψομετρική διαφορά.
 5. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: Ο αγώνας Ultra Ursa Trail κλείνει (26) είκοσι έξι ώρες μετά την εκκίνηση. Θα υπάρχουν χρόνοι αποκλεισμού (πόρτες) σε δύο σημεία: στα χωριά Βοβούσα (38οχλμ.) στις 8 ώρες και Μηλιά (68οχλμ.) στις 16 ώρες. Σε αυτούς τους δύο σταθμούς θα υπάρχουν και οι σάκοι ανεφοδιασμού των αθλητών (drop bags). Οι αθλητές που δεν θα συνεχίσουν μετά τους δύο παραπάνω σταθμούς θα μεταφερθούν από τη Διοργάνωση στο Μέτσοβο σε εύλογο χρονικό διάστημα και το αργότερο μετά  το πέρασμα του ελεγκτή-αγώνα (σκούπα). Απόφαση αποκλεισμού και διακοπής αγώνα μπορεί να λάβει ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, οι αρχηγοί    σταθμών και οι διαπιστευμένοι γιατροί του αγώνα σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής αν κρίνουν ότι η  συνέχιση της αγωνιστικής προσπάθειας εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και σωματική ακεραιότητα του    αθλητή. Αν για οποιοδήποτε λόγο ένας αθλητής τεθεί εκτός αγώνα από τη διοργάνωση οφείλει να παραδώσει τον αριθμό, το chip του και να ακολουθήσει τις οδηγίες των διοργανωτών ως προς την επιστροφή του στο Μέτσοβο. Αν αρνηθεί να συμμορφωθεί, η διοργάνωση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει έναντι αυτού του αθλητή. Mεταφορά Αθλητών: Οι αθλητές του ομαδικού θα μεταφερθούν με ευθύνη της διοργάνωσης στα 2 σημεία αλλαγών: 1ο σημείο αλλαγής Βοβούσα, αναχώρηση από Μέτσοβο στις 7:00πμ. 2ο σημείο αλλαγής Μηλιά- αναχώρηση από Μέτσοβο στις 11:15πμ.
 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του αθλητή. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό.
 2. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση, έχει στόχο την σαφέστερη καθοδήγηση των αθλητών πάνω στο ίχνος της διαδρομής. Πρόκειται κυρίως για πινακίδες με το λογότυπο του αγώνα (το χνάρι της αρκούδας), κατευθυντήριες με βέλος κυρίως σε διασταυρώσεις και επιπλέον σήμανση με χρήση χρώματος κόκκινο-κίτρινο όπου κρίνεται απαραίτητο. Τέλος θα τοποθετηθεί   πορτοκαλί υφασμάτινη κορδέλα όπου κρίνεται απαραίτητο η οποία θα αφαιρεθεί μετά το τέλος του αγώνα.
 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Δεν επιτρέπεται εξωτερική υλική βοήθεια (τροφή, ρουχισμός, μπατόν) προς τους αθλητές παρά μόνο στους σταθμούς τροφοδοσίας. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα με την προϋπόθεση ότι δεν υποβοηθούν τον αθλητή και δεν παρεμποδίζουν τους άλλους αθλητές. Οποιαδήποτε άλλη βοήθεια πέρα από την απλή συνοδεία τιμωρείται με αποκλεισμό του αθλητή. Η συνοδεία του αθλητή από οικεία πρόσωπα στα τελευταία μέτρα της διαδρομής επιτρέπεται.
 4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).
 1. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.
 1. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.
 2. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε εφτά (7) σημεία: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 15οχλμ., ΒΟΒΟΥΣΑ 38οχλμ., ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ 55οχλμ., ΣΑΛΑΤΟΥΡΑ ΜΗΛΙΑΣ 60οχλμ., ΜΗΛΙΑ 68οχλμ., ΜΙΚΡΟΣ ΑΥΧΕΝΑΣ ΚΑΤΑΡΑΣ 80οχλμ., ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΗΛΙΟΥ 93οχλμ.
 3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: φακός κεφαλής με ανταλλακτικές μπαταρίες, αλουμινοκουβέρτα, μακρυμάνικο ισοθερμικό μπλουζάκι, αδιάβροχο αντιανεμικό με κουκούλα mini φαρμακείο με επίδεσμο πλάτους τουλάχιστον 7εκ. και μήκους 1,5μ. και 4 hansaplast μεσαίου μεγέθους, κινητό τηλέφωνο, Υδροδοχείο (επιλογής του αθλητή), με περιεχόμενο τουλάχιστον 1000 ml, τροφή 300 θερμίδων φεύγοντας από τους σταθμούς. Θα υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης δύο drop bags στους σταθμούς Βοβούσας(38οχλμ.) και Μηλιάς (68οχλμ.).
  Οι σάκοι των αθλητών (drop bags) θα είναι δικής τους επιλογής (κατά προτίμηση από αδιάβροχο υλικό), ώστε να είναι ανθεκτικοί.
  Επίσης, η Διοργάνωση συνιστά να μη γίνεται άσκοπη κατανάλωση υλικών μιας χρήσης. Οι σάκοι θα περιέχουν οτιδήποτε εκτιμά ο ίδιος ο αθλητής ότι θα χρειαστεί ως υποστήριξη (τροφή, ρουχισμός κλπ). Μέσα στους σάκους απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε αιχμηρού αντικειμένου (μαχαίρια, πιρούνια κλπ), για να αποφευχθούν τυχόν μικροατυχήματα ή φθορές στο περιεχόμενο του σάκου ή και σε αυτό άλλων αθλητών. Η Διοργάνωση αναλαμβάνει τη μεταφορά των «σάκων ανεφοδιασμού-drop bag» προς τους σταθμούς Βοβούσας και Μηλιάς, όπως και την επιστροφή τους στον τερματισμό.
  Η Διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν θραύση αντικειμένων που περιέχουν οι σάκοι.
  Ειδικό καρτελάκι με τον BiB number και το όνομα του σταθμού θα δοθεί στους αθλητές, προκειμένου να το τοποθετήσουν στους σάκους ανεφοδιασμού.
  Η παραλαβή των «drop bags» θα γίνεται από τη Διοργάνωση μέχρι τις 9 το βράδυ πριν την εκκίνηση του αγώνα στο χώρο της Γραμματείας.
  Η Διοργάνωση σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού προβλήματος, που θα προκαλέσει συναγερμό στις αρμόδιες ομάδες διάσωσης, θα ελέγξει παράλληλα και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό του αθλητή. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εν λόγω αθλητής έθεσε σε κίνδυνο τον εαυτό του με δική του υπαιτιότητα (λόγω ελλιπούς εξοπλισμού), τότε ως ποινή θα του επιβληθεί η αποβολή από τον αγώνα και ο αποκλεισμός από τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Ως περιπτώσεις σοβαρής αμέλειας, μπορούν να θεωρηθούν οι εξής: τραυματισμός από πτώση στο σκοτάδι λόγω έλλειψης φακού,υποθερμία εξαιτίας απουσίας κατάλληλου ρουχισμού, αφυδάτωση λόγω απουσίας υδροδοχείου.
 4. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.
 5. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι 9. Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας αποτελούν ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Η Διοργάνωση μπορεί να τοποθετήσει και επιπλέον σημεία ελέγχου για την διασφάλιση της διαδρομής.
 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.
 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ : Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή ή και να αναβάλλουν για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.
 9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.
 10. ΕΠΑΘΛΑ: Θα βραβευθούν : 1) οι έξι πρώτοι της γενικής κατάταξης, 2) ο πρώτος αθλητής άνω των 50 και 3) ο μεγαλύτερος σε ηλικία τερματίσας.
  Στην κατηγορία γυναικών θα βραβευτούν: 1) οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης 2) η πρώτη αθλήτρια άνω των 50. Στον ομαδικό αγώνα (TEAM RACE) θα βραβευτούν οι τρεις πρώτες ομάδες (επιτρέπονται και μικτές ομάδες).
 11. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 90 (ενενήντα) ευρώ. Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέχρι τη λήξη των εγγραφών με επιβάρυνση 50%. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα λόγω έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού, εφ’ όσον η ακύρωση γίνει μέχρι τέλος Ιουλίου θα επιστραφεί το σύνολο του ποσού πλην των τραπεζικών εξόδων. Όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα η επιστροφή θα είναι αντίστοιχη με τα έξοδα που έχουν γίνει (μετάλλια, μπλουζάκια, τροφοδοσία κλπ).
 12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.
 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.
 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
 3. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ COVID-19: -Μειωμένος αριθμός συμμετεχόντων αθλητών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές:

  Ultra Ursa Trail 100km 150 αθλητές

  Τeam Race 100km 30 ομάδες (90 αθλητές)

  Ursa Trail 21km 200 αθλητές

  Ursa Trail 11km 150 αθλητές

  -Εγγραφές και πληρωμές μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.ursatrail.gr

  -Υποχρεωτική συμπλήρωση ηλεκτρονικού ειδικού ερωτηματολογίου 2-3 μέρες πριν τον αγώνα όπου ο αθλητής  θα αναλαμβάνει  την ευθύνη για την κατάσταση της υγείας του και την προστασία των συναθλητών του. Επίσης θα σταλεί λίγες μέρες μετά τη λήξη του αγώνα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο με στόχο την επιβεβαίωση της καλής υγείας των αθλητών και την εύκολη ιχνηλάτηση τυχόν προβλημάτων.

  -Διανομή του πακέτου συμμετοχής (νούμερο, τσιπάκι κλπ.)  τηρώντας όλα τα μέτρα και τις αποστάσεις τόσο από τη γραμματεία όσο και από τους αθλητές (μάσκες, γάντια κλπ.).

  -Ειδική μέριμνα θα ληφθεί ώστε το pasta party να μην χάσει τις ποιοτικές παροχές των προηγούμενων χρόνων αλλά παράλληλα θα ληφθούν όλα τα μέτρα για να είμαστε ασφαλείς.

  -Οι εκκινήσεις των αθλητών θα γίνουν τμηματικά (π.χ.  δεκάδα ανά 30 δευτερόλεπτα) και θα τις ορίσει ανάλογα με τη βαθμολογία τους στην ITRA ή τις επιδόσεις στον αντίστοιχο αγώνα  τα προηγούμενα έτη. Για την κατάταξη θα μετρήσει ο καθαρός χρόνος του αθλητή που θα καταγραφεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας αφού κάθε αθλητής θα φέρει ατομικό τσιπάκι χρονομέτρησης. Επίσης η κατάταξη θα παρουσιάζεται online άμεσα και θα αλλάζει ανάλογα με τις επιδόσεις που έχουν πετύχει οι δρομείς, βάσει του καθαρού χρόνου τους.

  -Σταθμοί τροφοδοσίας. Θα υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε τα υλικά να είναι συσκευασμένα και προστατευμένα σε μικρά σακουλάκια κι όχι όλα μαζί όπως γινόταν έως τώρα.

  Ενδιάμεσα περάσματα καταγραφής ώστε να γνωρίζουμε κάθε αθλητής πού βρίσκεται στη διάρκεια του αγώνα και με ποιους άλλους ήταν κοντά. Έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε ως διοργάνωση σε τυχόν πρόβλημα.