Παροχές

URSA TRAIL 40km

40 Κόστος Συμμετοχής
 • ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Τεχνικός αθλητικός εξοπλισμός
 • Δώρο Dynafit
 • Πολυχρηστική balaclava Dynafit - Επετειακή έκδοση
 • Pasta Party στο Οινοποιείο-Ξενοδοχείο ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ
  (Παρασκευή 27 Μαΐου)
 • Αριθμός Συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση
 • 8 Σταθμοί Τροφοδοσίας
 • Σνακ τερματισμού
 • Αναμνηστικό μετάλλιο
 • Φωτογραφίες
 • Έπαθλα για τους νικητές

URSA TRAIL 21km

25 Κόστος Συμμετοχής
 • ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Τεχνικό μπλουζάκι
 • Πολυχρηστική balaclava Dynafit - Επετειακή έκδοση
 • Pasta Party στο Οινοποιείο-Ξενοδοχείο ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ
  (Παρασκευή 27 Μαΐου)
 • Αριθμός Συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση
 • 3 Σταθμοί Τροφοδοσίας
 • Σνακ τερματισμού
 • Αναμνηστικό μετάλλιο
 • Φωτογραφίες
 • Έπαθλα για τους νικητές

KATARA VERTICAL 4,6km

15 Κόστος Συμμετοχής
 • ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Τεχνικό μπλουζάκι
 • Πολυχρηστική balaclava Dynafit - Επετειακή έκδοση
 • Pasta Party στο Οινοποιείο-Ξενοδοχείο ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ
  (Παρασκευή 27 Μαΐου)
 • Αριθμός Συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση
 • 1 Σταθμός Τροφοδοσίας
 • Σνακ τερματισμού
 • Αναμνηστικό μετάλλιο
 • Φωτογραφίες
 • Έπαθλα για τους νικητές