Παροχές

URSA TRAIL 40km

ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 250
40 Κόστος Συμμετοχής
 • ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Τεχνικό αθλητικό γιλέκο
 • Dry bag 8lt Dynafit
 • Αριθμός Συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση
 • 8 Σταθμοί Τροφοδοσίας
 • Σνακ τερματισμού
 • Αναμνηστικό μετάλλιο
 • Φωτογραφίες
 • Έπαθλα για τους νικητές

URSA TRAIL 21km

ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 300
25 Κόστος Συμμετοχής
 • ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Τεχνικό μπλουζάκι
 • Αριθμός Συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση
 • 3 Σταθμοί Τροφοδοσίας
 • Σνακ τερματισμού
 • Αναμνηστικό μετάλλιο
 • Φωτογραφίες
 • Έπαθλα για τους νικητές

KATARA VERTICAL 4,6km

ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 150
15 Κόστος Συμμετοχής
 • ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Τεχνικό μπλουζάκι
 • Αριθμός Συμμετοχής
 • Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση
 • 1 Σταθμός Τροφοδοσίας
 • Σνακ τερματισμού
 • Αναμνηστικό μετάλλιο
 • Φωτογραφίες
 • Έπαθλα για τους νικητές