Ursa Trail 40k-21k-11k-Vertical

Κανονισμοί Αγώνων Ursa Trail 2024

 1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
 2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο αγώνας Katara Vertical θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Μαϊου, ο Ursa Trail 40km το Σάββατο 25 Μαϊου και οι αγώνες Ursa Trail 21km και 11km την Κυριακή 26 Μαϊου 2024. Η εκκίνηση και ο τερματισμός για το Ursa Trail 40km-21km-11km θα είναι στα 1.150μ. υψόμετρο, στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου. H εκκίνηση για το Katara Vertical θα δοθεί στο 2ο χλμ. του Ursa Trail 40km στη συμβολή του Μετσοβίτικου ποταμού με το ρέμα της Κατάρας στα 950μ. υψόμετρο και ο τερματισμός στο στρατιωτικό φυλάκιο της Κατάρας στα 1810μ. υψόμετρο. Η επιστροφή των αθλητών θα γίνει και με ευθύνη της διοργάνωσης. Στο χώρο τερματισμού φτάνει ασφαλτόδρομος και απέχει 15χλμ. από το Μέτσοβο. Η μετάβαση γίνεται διαμέσου της παλιάς Εθνικής οδού Μετσόβου-Τρικάλων.
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για συμμετοχή στον αγώνα Ursa Trail 40χλμ. πρέπει να έχουν τρέξει την τελευταία διετία δύο αγώνες βουνού άνω των 20χλμ. ή έναν άνω των 30χλμ. Για τους αγώνες των 21χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, για τα 11χλμ. και το Katara Vertical δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους με την έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Αυτόματο δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έχουν για τα 40χλμ. οι έξι πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες της προηγούμενης χρονιάς και για τα 21χλμ., τα 11χλμ. και το Vertical οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες της προηγούμενης χρονιάς.
 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Οι διαδρομές του αγώνα ακολουθούν κατά κύριο λόγω μονοπάτια σηματοδοτημένα. Επιπλέον πρόσκαιρη σηματοδότηση τοποθετείται τις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη.
  Η χιλιομετρική απόσταση των αγώνων είναι: 41χλμ. με 2.800μ. υψομετρική διαφορά, 21χλμ. με 1150μ. υψομετρική διαφορά, 11χλμ. με 665μ. υψομετρική διαφορά και τo Katara Vertical 4,6χλμ. με υψομετρική διαφορά 870μ.
 5. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:
  • Για τον αγώνα Ursa Trail 40χλμ. το χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού είναι 9 (εννιά) ώρες μετά την εκκίνηση. Υπάρχουν 2 ενδιάμεσα σημεία-όρια χρονικού αποκλεισμού στον αγώνα. Τα σημεία αποκλεισμού ορίστηκαν για την ασφάλεια των αθλητών και για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από αυτά τα σημεία στους χρόνους που αναφέρονται, θεωρούνται άκυροι, δεν μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα ούτε με δική τους ευθύνη και παραδίδουν το τσιπ χρονομέτρησης στους κριτές των σταθμών. Οι χρόνοι αποκλεισμού βρίσκονται: 1) στο σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου 2ο σταθμό ανεφοδιασμού στο 11ο χλμ., στα 1.660μ.υψόμετρο στις 3 ώρες. Για όσους εγκαταλείψουν ή δεν περάσουν το χρονικό όριο ξθα μεταφερθούν στο Μέτσοβο με ευθύνη της διοργάνωσης μετά το πέρασμα της σκούπας και 2) στη θέση «Γκρίζιο» 24ο χλμ. 1160μ. υψόμετρο μέσα στον οικισμό του Μετσόβου στη δυτική είσοδο στις 5:30 ώρες. Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές ως εκπρόθεσμους μέχρι τη διέλευση της τελευταίας σκούπας του αγώνα. Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός έγκυρος, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 9 ώρες, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, θεωρούνται ότι έφτασαν έγκυρα μέχρι το τελευταίο σημείο αποκλεισμού (Γκρίζιος) και θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως “εγκαταλείψαντες”. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα βρίσκονται σε απόσταση 500μ. από τη θέση «Γκρίζιος».
  • Στους αγώνες Ursa Trail 21χλμ.-11χλμ. δεν υπάρχουν ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού (πόρτες) και κλείνουν στις (5) πέντε ώρες μετά την εκκίνηση τα 21χλμ. και στις (4) τέσσερις ώρες τα 11χλμ.
  • Στον αγώνα Katara Vertical δεν υπάρχουν ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού (πόρτες) και κλείνει στις 2:30 ώρες μετά την εκκίνηση.
 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό.
 7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση, είναι μόνιμη με χαρακτηριστικά γνώρισμα ταμπελάκια με το χνάρι της αρκούδας. Επίσης υπάρχουν πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ανά 2.500μ. και ενίσχυση της σήμανσης με κόκκινο και κίτρινο χρώμα και βέλη κατεύθυνσης. Η σήμανση για το vertical στα πρώτα τρία χιλιόμετρα είναι κοινή με τον αγώνα των 40χλμ. έχοντας όμως και τη διακριτή σήμανση γαλάζιο-κίτρινο. Επίσης κάθε 500μ. υπάρχει το προφίλ της διαδρομής με χιλιομετρική ένδειξη.
 8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Επιτρέπεται εξωτερική υλική βοήθεια (τροφή, ρουχισμός, μπατόν) προς τους αθλητές μόνο στους σταθμούς ανεφοδιασμού. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα μόνο για λίγα μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση του αθλητή. Εξυπακούεται η εξωτερική βοήθεια προς αθλητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού ή άλλης φύσεως ιατρικό πρόβλημα (υπογλυκαιμία, ζάλη κλπ).
 9. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).
 10. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.
 11. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.
 12. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε οκτώ (8) ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής στα 40χλμ., σε τρία (3) στα 21χλμ. και σε δύο (2) στα 11χλμ.
 13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΚΙΔΙΑ: Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές στους αγώνες των 40, 21 και 11χλμ.. Συστήνεται όμως να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια γυαλιά, καπέλο, αδιάβροχο αντιανεμικό, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ) το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται με πρακτικό δοσομετρητή από το προσωπικό των Σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών γίνετε με ευθύνη του αθλητή.
 14. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.
 15. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι 9 για τον «Ursa Trail 40χλμ.» και 4 για το «Ursa Trail 21χλμ», 3 για το Ursa Trail 11χλμ και 1 για το Vertical. Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Η Διοργάνωση μπορεί να τοποθετήσει και επιπλέον σημεία ελέγχου για την διασφάλιση της διαδρομής.
 16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
 17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.
 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ: Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή, να αναβάλλουν τον αγώνα ή να αλλάξουν για μικρό χρονικό διάστημα την ώρα εκκίνησης, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.
 19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.
 20. ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν μετάλλια σε όλους τερματίσαντες αθλητές.
  • Στον Ursa Trail 40χλμ. θα δοθούν κύπελλα στην κατηγορία ανδρών: 1) στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης, 2) στον πρώτο αθλητή άνω των 50 και 3) στον μεγαλύτερο σε ηλικία τερματίσαντα.
   Στην κατηγορία γυναικών θα δοθούν κύπελλα: 1) στις τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης 2) στην πρώτη αθλήτρια άνω των 50 και 3)στην μεγαλύτερη σε ηλικία τερματίσασα,
  • Στον αγώνα Ursa Trail 21χλμ. στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν με έπαθλα οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης. 
  • Στον αγώνα Ursa Trail 11χλμ. στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν με έπαθλα οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης. 
  • Στον αγώνα KataraVertical στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν με έπαθλα οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης.
  • • Στους αγώνες Ursa Trail 21km-11km και Vertical θα βραβευτούν ο πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια κάτω των 21 χρονών.
   Για την παραλαβή του επάθλου απαιτείται η φυσική παρουσία του τιμώμενου αθλητή.
  • Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη βοήθεια και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι «σκούπες» των αγώνων θα γίνει και σε αυτούς ειδική βράβευση.
 21. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής των αγώνων είναι: στα 40χλμ. 45 ευρώ, στα 21χλμ. 25 ευρώ, στα 11χλμ. και στο Vertical 15 ευρώ. Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέχρι τη λήξη των εγγραφών πλην των τραπεζικών εξόδων.
 22. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.
 23. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για απώλεια ζωής, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.
 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
 •  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΩΡΑΤΟΠΟΣ
Παραλαβή αριθμών Vertical Katara12:00-16:00Κεντρική πλατεία Μετσόβου
Παραλαβή αριθμών Ursa Trail 40km12:00-20:00Κεντρική πλατεία Μετσόβου
Εκκίνηση Vertical Katara17:00-17:152ο χλμ. Ursa Trail 40km
Απονομή Vertical20:00Κεντρική πλατεία Μετσόβου

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30-08-2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΩΡΑΤΟΠΟΣ
Παραλαβή αριθμών Ursa Trail 40km6:45-7:30Κεντρική πλατεία Μετσόβου
Εκκίνηση Ursa Trail 40km8:00-8:30
Πιθανή άφιξη πρώτου αθλητή11:50Γκρίζιος Δυτική Είσοδος Μετσόβου
Παραλαβή αριθμών Ursa Trail 21km14:30-20:00
Πιθανή άφιξη πρώτου αθλητή 21km15:00Κεντρική πλατεία Μετσόβου
Πιθανή άφιξη πρώτου αθλητή 11km11:00
Απονομή 40km12:00
Κλείσιμο αγώνα 40km17:00