Ursa Trail 40k-21k-11k

Κανονισμοί Αγώνων Ursa Trail 2021

 1. ΓΕΝΙΚΑ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
 2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ο αγώνας Katara Vertical  θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Ιουνίου, ο Ursa Trail 40km το Σάββατο 12 Ιουνίου και ο αγώνας Ursa Trail 21km την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021. Η εκκίνηση και ο τερματισμός για το Ursa Trail 40km-21km θα είναι στα 1.150μ. υψόμετρο, στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου. H εκκίνηση για το Katara Vertical θα δοθεί στο 2ο χλμ. του Ursa Trail 40km στη συμβολή του Μετσοβίτικου ποταμού με το ρέμα της Κατάρας στα 950μ. υψόμετρο και ο τερματισμός στο στρατιωτικό φυλάκιο της Κατάρας στα 1810μ. υψόμετρο. Η επιστροφή των αθλητών θα γίνει και με ευθύνη της διοργάνωσης. Στο χώρο τερματισμού φτάνει ασφαλτόδρομος και απέχει 15χλμ. από το Μέτσοβο. Η μετάβαση γίνεται διαμέσου της παλιάς Εθνικής οδού Μετσόβου-Τρικάλων.
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για συμμετοχή στον αγώνα Ursa Trail 40χλμ. πρέπει να έχουν τρέξει την τελευταία διετία δύο αγώνες βουνού άνω των 20χλμ. ή έναν άνω των 30χλμ. Για τους αγώνες των 21χλμ. και το Katara Vertical δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους με την έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους. Αυτόματο δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, έχουν για τα 40χλμ. οι έξι πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες της προηγούμενης χρονιάς και για τα 21χλμ. και τα 11χλμ. οι τρεις πρώτοι άνδρες και οι τρεις πρώτες γυναίκες της προηγούμενης χρονιάς.
 4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ: Οι διαδρομές του αγώνα ακολουθούν κατά κύριο λόγω μονοπάτια σηματοδοτημένα. Επιπλέον πρόσκαιρη σηματοδότηση τοποθετείται τις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη.
  Η χιλιομετρική απόσταση των αγώνων είναι: 40χλμ. με 2.800μ. υψομετρική διαφορά, 21χλμ. με 1150μ. υψομετρική διαφορά, τo Katara Vertical  4,6χλμ. με με υψομετρική διαφορά 870μ.
 5. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:
  • Ο αγώνας Ursa Trail 40χλμ. κλείνει 8:30(οκτώμισι) ώρες μετά την εκκίνηση. Υπάρχουν 2 ενδιάμεσα σημεία-όρια χρονικού αποκλεισμού στον αγώνα. Τα σημεία αποκλεισμού ορίστηκαν για την ασφάλεια των ίδιων των αθλητών και για την εύρυθμη διεξαγωγή του αγώνα. Όσοι αθλητές δεν καταφέρουν να περάσουν από αυτά τα σημεία στους χρόνους που αναφέρονται, θεωρούνται άκυροι και μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα μόνο με δική τους ευθύνη και αφού παραδώσουν τον αριθμό τους στους κριτές των σταθμών. Οι χρόνοι αποκλεισμού βρίσκονται: 1) στο σαλέ του χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου 2ο σταθμό 11χλμ., στα 1.660μ. στις 3 ώρες και 2) στη θέση «Γκρίζιο» 24χλμ. 1.160μ. στις 5:30 ώρες. Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι αθλητές που καταφθάνουν εκεί έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. Οι αθλητές που επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας σε κάθε περίπτωση παραδώσει πρώτα τον αριθμό τους. Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός κανονικός, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 8:30 ώρες, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, θεωρούνται ότι έφτασαν έγκυρα μέχρι το τελευταίο σημείο αποκλεισμού (Γκρίζιος) και θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως “εγκαταλείψαντες”. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του αγώνα βρίσκονται σε απόσταση 500μ. από τη θέση «Γκρίζιος».
  • Στον αγώνα Ursa Trail 21χλμ. δεν υπάρχουν ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού (πόρτες) και κλείνει στις (5) πέντε ώρες μετά την εκκίνηση.
  • Στον αγώνα Katara Vertical  δεν υπάρχουν ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού (πόρτες) και κλείνει στις 2:30 ώρες μετά την εκκίνηση.
 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό.
 7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση, είναι μόνιμη με χαρακτηριστικά γνώρισμα ταμπελάκια με το χνάρι της αρκούδας. Επίσης υπάρχουν πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ανά 2.500μ. και ενίσχυση της σήμανσης με κόκκινο και κίτρινο χρώμα και βέλη κατεύθυνσης.  Η σήμανση για το vertical στα πρώτα τρία χιλιόμετρα είναι κοινή με τον αγώνα των 40χλμ. έχοντας όμως και τη διακριτή σημανση γαλάζιο-κίτρινο. Επίσης κάθε 500μ. υπάρχει το προφίλ της διαδρομής με χιλιομετρική ένδειξη.
 8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Επιτρέπεται εξωτερική υλική βοήθεια (τροφή, ρουχισμός, μπατόν) προς τους αθλητές μόνο στους σταθμούς ανεφοδιασμού. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα μόνο για λίγα μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση του αθλητή.
 9. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).
 10. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.
 11. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.
 12. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε οκτώ (8) ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής στα 40χλμ., σε τρία (3) στα 21χλμ.  σε δύο (2) στα 11χλμ. και σε ένα (1) στο Vertical.
 13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΚΙΔΙΑ: Δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές στους αγώνες των 40, 21 και 11χλμ.. Συστήνεται όμως να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια γυαλιά, καπέλο, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ) το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται με πρακτικό δοσομετρητή από το προσωπικό των Σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών γίνετε με ευθύνη του αθλητή.
 14. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία δείχνουν ένα απαγορευμένο κόψιμο/διαδρομή.
 15. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι 9 για τον «Ursa Trail 40χλμ.» και 4 για το «Ursa Trail 21χλμ», 3 για το Ursa Trail 11χλμ και 1 για το Vertical.  Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Η Διοργάνωση μπορεί να τοποθετήσει και επιπλέον σημεία ελέγχου για την διασφάλιση της διαδρομής.
 16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
 17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.
 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ : Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή ή και να αναβάλλουν για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.
 19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.
 20. ΕΠΑΘΛΑ:Θα δοθούν μετάλλια σε όλους τερματίσαντες αθλητές.
  • Στον Ursa Trail 40χλμ. θα δοθούν κύπελλα στην κατηγορία ανδρών: 1) στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης, 2) στον πρώτο αθλητή άνω των 50 και 3) στον μεγαλύτερο σε ηλικία τερματίσαντα.
   Στην κατηγορία γυναικών θα δοθούν κύπελλα: 1) στις τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης 2) στην πρώτη αθλήτρια άνω των 50 και 3)στην μεγαλύτερη σε ηλικία τερματίσασα.

   Στον αγώνα Ursa Trail 21χλμ.στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν με έπαθλα  οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης. 
  • Στον αγώνα Ursa Trail 11χλμ.στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν με έπαθλα  οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης. 
  • Στον αγώνα Katara Vertical  στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών θα βραβευθούν με έπαθλα οι τρεις πρώτοι και οι τρεις πρώτες της γενικής κατάταξης.
  • Ursa Challenge: Για τους αθλητές που θα τερματίσουν και στους τρεις αγώνες Vertical, 40km και 21km θα υπάρχει κατάταξη. Θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι αθλητές-αθλήτριες εφ’όσον θα τερματίσουν έξι αθλητές. Αν τερματίσουν τρεις θα βραβευτεί ο ένας.

   Για την παραλαβή του επάθλου απαιτείται η φυσική παρουσία του τιμώμενου αθλητή.
 21. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής των αγώνων είναι: στα 40χλμ. 40 ευρώ και στα 21χλμ. 25 ευρώ,  στα 11χλμ. και στο Vertical 15 ευρώ  Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέχρι τη λήξη των εγγραφών πλην των τραπεζικών εξόδων.
 22. Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα λόγω έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού η επιστροφή θα είναι αντίστοιχη με τα έξοδα που έχουν γίνει (μετάλλια, μπλουζάκια, τροφοδοσία κλπ).
 23. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.
 24. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για απώλεια ζωής, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.
 25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 
 26. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ COVID-19:
  • Μειωμένος αριθμός συμμετεχόντων αθλητών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές:
        Ursa Trail 40km 250 αθλητές
        Ursa Trail 21km 300 αθλητές
        Katara Vertical 150 αθλητές
  • Εγγραφές και πληρωμές μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.ursatrail.gr
  • Υποχρεωτική συμπλήρωση ηλεκτρονικού ειδικού ερωτηματολογίου 2-3 μέρες πριν τον αγώνα όπου ο αθλητής  θα αναφέρει την εμβολιαστική του κατάσταση . Εάν δεν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό θα πρέπει να πραγματοποιήσει rapid ή self test. αναλαμβάνοντας  την ευθύνη για την κατάσταση της υγείας του και την προστασία των συναθλητών του. Επίσης θα σταλεί λίγες μέρες μετά τη λήξη του αγώνα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο με στόχο την επιβεβαίωση της καλής υγείας των αθλητών και την εύκολη ιχνηλάτηση τυχόν προβλημάτων.
  • Διανομή του πακέτου συμμετοχής (νούμερο, τσιπάκι κλπ.) τηρώντας όλα τα μέτρα και τις αποστάσεις τόσο από τη γραμματεία όσο και από τους αθλητές (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά).
  • Δεν θα πραγματοποιηθεί pasta party αλλά θα δοθεί στους αθλητες μετά τον τερματισμό τους συσκευασμένη τροφή (πχ. μπανάνα, νερό, μπισκότα κλπ).
  • Οι εκκινήσεις των αθλητών θα είναι ατομικές εκτός από μια δεκάδα ελίτ αθλητών που θα ξεκινήσουν μαζί για να μη χαθεί το στοιχείο του συναγωνισμού. Οι υπόλοιποι αθλητές φτάνοντας στο χώρο εκκίνησης ξεκινούν ατομικά σε ένα χρονικό περιθώριο 30 λεπτών. Πριν την εκκίνηση υπάρχει αρκετός χώρος ώστε οι αθλητές να κάνουν το ζέσταμά τους τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. Υποχρεωτικά οι αθλητές θα πρέπει να φορούν μάσκα που θα αφααιρέσουν 100 μέτρα μετά την εκκίνηση και θα μεταφέρουν μαζί τους για να την χρησιμοποιήσουν ξανά μετά τον τερματισμό τους.

Για την κατάταξη θα μετρήσει ο καθαρός χρόνος του αθλητή που θα καταγραφεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας αφού κάθε αθλητής θα φέρει ατομικό τσιπάκι χρονομέτρησης.

  • Σταθμοί τροφοδοσίας. Θα υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε τα υλικά να είναι συσκευασμένα και προστατευμένα σε μικρά σακουλάκια κι όχι όλα μαζί όπως γινόταν παλιότερα.
  • Οι απονομές θα γίνουν χωρίς την παρουσία θεατών, σε ανοιχτό χώρο στο λόφο πίσω από τον χώρο τερματισμού. Παρόντες θα είναι οι αθλητές που θα βραβευτούν, οι εκπρόσωποι της διοργάνωσης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης  και των θεσμών.

Υγειονομικό πρωτόκολλο αγώνων